Utbyggingsplaner på nabotomter

Det foreligger utbyggingsplaner på tomter som grenser til sameiet. Disse sakene kan følges på Oslo kommune sine sider gjennom vedlagte lenker. For den som er interessert, kan sameiets bemerkninger i anledning sakene også finnes i sakens gang:

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?direct=Y&mode=&caseno=201508595

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?direct=Y&mode=&caseno=201716558

Sykkelboder

Flere sameiere har den senere tiden henvendt seg til styret fordi de ikke får plass til syklene sine i sykkelbodene.

Styret anmoder om at sykler som ikke er i bruk heller oppbevares i egen bod.

Det er ikke slik at noen har rett til å holde av plasser med lås eller merkelapper. Plassene skal kunne brukes av samtlige sameiere og bør forbeholdes dem som jevnlig bruker plassene sine.

Sikring av fjellskrenten

påbegynnes arbeidet med sikring av fjellskrenten bak i sameiet, ref. sak som ble behandlet på sameiermøtet. Arbeidet vil i liten grad påvirke sameierne. Dere må imidlertid være innforstått med at Gjerden Fjellsikring jobber innen tidsrommet kl. 7-19 og at det kan bli støy dersom det skal festes nye bolter. Arbeidet vil ikke medføre risiko, men vi ber om at dem som har barn og hunder holder dem unna område der Gjerden Fjellsikring til en hver tid arbeider. Det vil også bli satt opp avsperringer der det er nødvendig.

Ved spørsmål i anledning saken kan selvsagt styret ved Ole Petter Ekhaugen eller Linn Tjensvold kontaktes.