Endring av fasader og oppsetting av byggverk

Arbeid utenfor leilighetene kan ikke starte uten styrets skriftlige godkjennelse etter søknad. Tegninger må vedlegges søknaden. Styret viser til Husordensreglene § 2 ”Oppsetting av flaggstenger, innhegning, markiser, vindskjermer, boder eller annen form for endring av fasader eller terrenget rundt må forelegges styret til godkjenning. Det samme gjelder oppsetting av byggverk på terrasser eller i garasje”.

For øvrig er den enkelte sameier ansvarlig for å sette seg inn i og følge offentligrettslige reguleringer, herunder hvilke krav som stilles av kommunen og andre offentlige instanser. Dette er en prosess som kommer i tillegg til søknadsprosessen ovenfor styret.