Sikring av fjellskrenten

påbegynnes arbeidet med sikring av fjellskrenten bak i sameiet, ref. sak som ble behandlet på sameiermøtet. Arbeidet vil i liten grad påvirke sameierne. Dere må imidlertid være innforstått med at Gjerden Fjellsikring jobber innen tidsrommet kl. 7-19 og at det kan bli støy dersom det skal festes nye bolter. Arbeidet vil ikke medføre risiko, men vi ber om at dem som har barn og hunder holder dem unna område der Gjerden Fjellsikring til en hver tid arbeider. Det vil også bli satt opp avsperringer der det er nødvendig.

Ved spørsmål i anledning saken kan selvsagt styret ved Ole Petter Ekhaugen eller Linn Tjensvold kontaktes.