El-bil ladning

Regelverk for lading av el-bil:

Det må brukes godkjent ladeboks. Ladeboksen må stå på eget areal, dvs. ikke på andres parkeringsplass eller fellesareal. Det er av branntekniske årsaker ikke tillatt å lade el-bil fra vanlig, jordet stikkontakt i garasjen.

Ved bruk av fellesanlegg: For sparing til fremtidig forbedring av el-infrastruktur i sameiet betales et engangsgebyr på kr. 3.000,- pluss omkostninger til forretningsfører i anledning faktureringen.

Det er kun tillatt å ta ut 20A fra fellesanlegg. Det må kjøpes el-lader med integrert måler. Strøm leses av og avregnes en gang i året.

Ved bruk av egen strøm: Hvis strøm hentes fra eget måleranlegg settes ingen begrensninger for hvor mye strøm som hentes, kun at forskrifter for lading av el-bil blir fulgt.

Uansett: Styret skal ha kopi av samsvarserklæring på at jobben er utført av godkjent elektroinstallatør uansett hvor strømmen hentes fra. Dette fordi ladeboks står i fellesgarasjer. Elektroinstallatør må branntette etter seg ved boring.»