Årsmøtet 2020

Som dere kjenner til måtte vi, på grunn av COVID-19, utsette årsmøtet, som var berammet til den 15. april. I samarbeid med BORI v/forretningsfører har styret vedtatt å avholde årets årsmøte på en litt annen måte, uten fysisk møte. Opplegget er i samsvar med myndighetenes midlertidige forskrift, vedtatt 8. april 2020, hvor det er åpnet for mulig avholdelse av årsmøter enten digitalt eller på annen betryggende måte.

Det er sendt ut informasjon om den praktiske gjennomføringen av årets årsmøtet. Stemmebokser ble satt ut i inngangspartiet på hver av blokkene torsdag den 30. april og vil bli tatt inn fredag den 8. mai kl. 20:00. Alternativt kan du sende stemmeseddelen til sameiets e-post: oslopanorama@gmail.com med samme frist.

Stemmeboksene blir tatt inn fredag den 8. mai kl. 20.00.

Fristen for å melde saker til årsmøtet var 10. februar 2020.

Gasspeiser

Styret har gjort gjentatte forsøk på å få flere leverandører enn Alfa & Olis til å levere tilbud på utskifting av gasspeiser, siden det ikke er mulig å skaffe godkjente reservedeler. Vi har ikke lykkes og har derfor bedt om bistand fra Multiconsult AS for å få minst ett konkurrerende tilbud. Styret beklager at vi ikke har fått avklart dette tidligere. Vi er kjent med at tilsvarende situasjoner har oppstått i andre boligsameier/borettslag. Styret vil informere seksjonseierne så snart vi har noe nytt å meddele.

Heiser

Arbeidet med utskifting av heiser har gått etter planen. De tre nye heisene i 75A, 75B og 73B er alle godkjent og i drift. Prosjektet ble gjennomført uten uforutsette kostnader. Styret vil takke alle seksjonseiere for godt samarbeid.

I forbindelse med kraftig nedbør i høst ble som kjent heisgruben i 75A fylt med vann og vi fikk ekstra stans av heisen. Ødelagte deler er nå skiftet ut og tiltak for å hindre at tilsvarende situasjon skal oppstå i fremtiden blir gjennomført. Heisen i 75A har i tillegg hatt et par stopp på grunn av tekniske problemer (justering av belter) den første tiden. Dette skal nå være i orden.