Innglassing av balkonger

Innglassing av balkong foretas av Lumon. Vår kontaktperson er Daniel Ali Solheim, tlf. 919 16 414 eller daniel.alisolheim@lumon.com

Plan- og bygningsetaten har gitt brukstillatelse til en foreløpig siste innglassing i 73A. Rammetillatelsen for 73A, 73B og 75B er utvidet fordi det fortløpende har vært søknader om igangsettinger og brukstillatelser. Frist for å søke ferdigattest for samtlige innglassinger er 31.12.2019. Innen denne dato kan det også søkes om nye innglassinger for de tre blokkene. For 75A er rammetillatelsen utløpt da det ikke har vært innglassinger under rammetillatelsen. Det kan søkes om ny rammetillatelse som ett-trinnssøknad.

Dersom den enkelte seksjon skulle ønske innglassing, er det ikke tilstrekkelig at det bare tas kontakt med Lumon. Seksjonen må også kontakte styret og få styrets godkjenning, noe som med gjeldende rammetillatelse for 73A, 73B og 75B er uproblematisk så lenge man uforbeholdent bekrefter at man dekker omkostninger i anledning innglassing. For 75A må styret vurdere nærmere hvordan det kan løses dersom det kommer forespørsler.

Hva gjelder gardiner på den innglassede balkongen, skal disse holdes i overensstemmelse med rammetillatelsen. Lumon kan informere om hva som er den godkjente løsningen.