Innglassing av balkonger

Rammetillatelsen for innglassing av balkonger utvidet for 73A, 73B og 75B til 31.12.2019.  Plan- og bygningsetaten har godkjent innglassingene.

På bakgrunn av tidligere godkjenning kan seksjonseiere som ønsker innglassing av balkongen selv gjennomføre prosessen i samarbeid med leverandøren Lumon AS. Forutsetning er at man monterer innglassing som tidligere er godkjent, søker og får godkjent løsningen hos plan- og bygningsetaten, sender godkjenningen til styret og dekker alle kostnader.

Kontaktperson hos Lumon AS er: Tom Frogner Mobil: 920 60 644  Mail: tom.frogner@lumon.com