Gang og inngangsparti

Inngangsparti og samtlige ganger inn mot den enkelte seksjons inngangsdør er fellesarealer. Det er styret som forvalter vedlikeholdet av disse, og arealene er ikke til oppbevaring av den enkelte seksjons eiendeler.

Fellesarealene er nylig malt og inngangspartiene har fått en gjennomtenkt møblering. Det er ikke ønskelig at det lages hull i vegger til bilder eller settes ut ytterligere møblering, med mindre dette er en avklart løsning med styret.

Inngangspartiet og ganger skal også holdes tilgjengelige, med tanke på brannvern.

For barn er styrets policy at det er tillatt med en vogn per barn i inngangspartiet, forutsatt at vognen jevnlig er i bruk og at den lagres slik at den ikke er i veien.

Hvis seksjonseiere trenger å bruke fellesarealene til lagring i forbindelse med inn- og utflytting eller oppussing, kan styret på forhånd kontaktes for å finne en grei løsning på dette.