Heiser

Ansvarlig for service og drift av heisene er Reber Schindler. Henvendelser ved driftsstans skal rettes til styreleder Knut Maroni på tlf. 91729021 som tar dette videre med Reber Schindler.

Flere av våre heiser har større driftsutfordringer. Det ble vedtatt på sameiermøtet i mars 2018 om suksessiv utskiftning av 3 av 4 heiser.