Heiser

Ansvarlig for service og drift av heisene er Reber Schindler. Henvendelser ved driftsstans skal rettes til styreleder Knut Maroni på tlf. 91729021 som tar dette videre med Reber Schindler.

Tre heiser ble byttet i 2019. Heisen i 73A hadde en oppgradering i 2011.