Behov for ny styreleder

Valgkomiteen har over tid arbeidet for å få på plass innstilling til valg av styre under sameiermøte 1.3.

Det viser seg å være krevende å finne en kvalifisert sameier til styreledervervet. De som det er konferert med og som er kvalifiserte ønsker det ikke basert på arbeidsmengden. Dersom noen sameiere anser dette som et aktuelt verv, bes dere kontakte Per-Arne Berntsen på telefon 905 71 830.