Vedlikehold

Sameiet har de senere år gjennomført flere store vedlikeholdsprosjekter:

  • Sikring av fjellskrent.
  • Maling av fellesarealer utvendig og innvendig.
  • Utskifting av heisene i 75A, 75B og 73B.

De kommende årene er det blant annet nødvendig å:

  • Utbedre råteskader i takkonstruksjonene i 75A, 73A og 73B.
  • Utbedre vannlekkasjer i garasjene i 75A og 75B.
  • Skifte ut og forbedre det sentrale brannvarslingsanlegget og bedre rømningsmulighetene fra garasjene i tilfelle brann.

I tillegg oppstår det stadig mindre vedlikeholds utfordringer, som må følges opp.