Vedlikehold

Sameiet mangler en oppdatert vedlikeholdsplan. Det har skjedd endringer i tilskuddsordningen fra Husbanken som gjør det kostnadskrevende å få planen oppdatert. Styret arbeider ut fra vedlikeholdsplanen som ble innhentet i 2009.

I 2017 ble, i tillegg til en mengde mindre prosjekter, følgende tre store prosjekter gjennomført:

  • Sikring av fjellskrenten
  • Håndtering av overvann via rørsystem
  • Ut- og innvendig maling av fellesarealer.

De kommende årene kan følgende vedlikehold ventes:

  • Utskiftning av minst 3 av 4 heiser.
  • Brannsikringstiltak.
  • Maling av garasjeanlegg.