Vedlikehold

Sameiet har de senere år gjennomført flere store vedlikeholdsprosjekter:

 • Sikring av fjellskrent (2017 og 2020).
 • Maling av fellesarealer utvendig og innvendig.
 • Utskifting av heisene i 75A, 75B og 73B.
 • Utbedret råteskader i takkonstruksjonene i 75A.
 • Bedring av brannsikkerhet med ledelys i garasjene, montering av brannslukningsapparater i fellesområder, montering av nytt brannvarslingsanlegg og nye dørpumpene til aktuelle leiligheter i 1. etasje.
 • Vedlikeholds spyling av avløpsrør i alle leiligheter (2021).
 • Ny el-bil infrastruktur i garasjene.

Større vedlikeholdsoppgaver de kommende årene:

 • Utbedre vannlekkasjer i garasjene i 75A og 75B. Prosessen tar lengre tid enn forutsatt og konsekvensen blir trolig at arbeidet først kan settes i gang våren 2023.
 • Utbedre råteskader i takkonstruksjonene i 73A og 73B.
 • Skifte ut varmtvannsberedere. Varmtvannsberedere er en del av de større vedlikeholdsarbeidene som skal finansieres av innkrevet kapital, er det trolig mest hensiktsmessig at utskifting skjer fortløpende og med oppstart i løpet av 2022/2023.
 • Betongsprøyting/isnett på utsatte deler av fjellskrenten.
 • Ny heis i 73A.
 • Utbedre/skifte ut gittervegger til garasjebodene i 75A-2U.
 • Asfaltere innkjøringsområdet i sameiet.

I tillegg oppstår det stadig mindre vedlikeholds utfordringer, som må følges opp.