Vil du bli med i grøntgruppa?

Styret er i ferd med å etablere en grøntgruppe for sameiet som kan ta seg av en mer utvidet beplantning enn den vår gartner står for. Det er blant annet ønskelig med høstbeplantning i sameiets blomsterbed.

Sameiet bekoster innkjøp til beplantning, samt noe sosialt for grøntgruppa. Grøntgruppa er tenkt sammensatt av frivillige i sameiet som har grønne hender og generell interesse for blomster og estetikk. Dette er også en god mulighet til å bli kjent med naboer. Er du interessert i å bli med? Ta kontakt med styreleder Linn så snart som mulig!

Ny nettside!

Velkommen til ny nettside for sameiet Oslo Panorama Ekeberg!

På nettsiden finnes relevant informasjon om sameiet og elektroniske oppslag. Nettsiden erstatter bruk av oppslagstavlene i inngangspartiene og informasjonsskriv i postkassene. Vi går over til elektronisk varsling per e-post til seksjonseierne om viktig informasjon.

Siden sameiet nå har en nettside som kan brukes aktivt, så kommer mye av den informasjon som tidligere ble gitt i informasjonsskriv ikke til å bli varslet per e-post (eksempelvis om styrets sammensetning, postkasseskilt, defekte heiser). Informasjonsskrivene forbeholdes aktuelle saker som vi anser som så viktige å informere eksplisitt om at vi også sender varsel per e-post med henvisning til nettsiden (eksempelvis endring av parkeringsrutiner, informasjon om forestående dugnad, situasjoner der seksjonseierne aktivt må foreta seg noe). Vi anbefaler at dere uansett jevnlig besøker nettsiden for å være oppdatert.

Varsel om tidspunkt for sameiermøte, samt selve innkalling til sameiermøte, vil fortsatt bli sendt per postgang.