Grilling

Elektrisk grill eller gassgrill kan benyttes på balkongene, mens kullgrill ikke er tillatt av brannvernhensyn.