VARSEL, stengt vann ifm. utskiftning av varmtvannsberedere

Sameiet står foran ett bytte av varmtvannsberedere. Hoved vannet til den aktuelle blokka stenges kl. 08.30 (gjelder både kalt og varmtvann). Kaldt vann kobles tilbake ca. kl. 15 samme dag. Påfølgende dag stenges vannet kl. 08.30. Vann settes på ca. kl. 16.00. (om det ikke oppstår noen problemer).

Det må lages varmtvann og dette kan ta tid dersom mange bare skal teste om de får varmt vann. Om mulig er det fint om ikke varmtvann blir testet før kl. 20.00. Da rekker anlegget å bygge opp varmtvann.

Det vil i inneværende uke foregå enkelte forberedende arbeider og de nye berederne vil trolig måtte lagres noen dager i inngangspartiene til 73A, 73B og 75B.

Håper på stor forståelse for at dette er nødvendige arbeider som må gjennomføres og at vi alle må klare oss uten vanlig tilgang på varmt og kaldt vann et par dager.

Hva må du gjøre:

  • Fyll opp vann som du trenger gjennom dagen.
  • Ha alle kraner stengt, når vi har satt på vann vil det ført komme luft, før vannet kommer.
  • Du kan bruke toalettet, men bare ved bruk av en bøtte med vann for å helle i toalettet.

Det kan forekomme farget vann , dette er ikke farlig bare skylle og rens siler til kran om nødvendig.

STENGT VANN fremdriftsplan:

Uke 4

Mandag 23.01.23 Ryenbergveien 75 B

Vann stenges kl. 08.30

Kaldt vann settes på kl. 15

Tirsdag 24.01.23 Ryenbergveien 75 B

Vann stenges kl. 08.30

Vann kobles på kl. 16

Tirsdag 24.01.23 Ryenbergveien 75 A

Vann stenges kl. 08.30

Kaldt vann settes på kl. 15

Onsdag 25.01.23 Ryenbergveien 75 A

Vann stenges kl. 08.30

Vann kobles på kl. 16

Onsdag 25.01.23 Ryenbergveien 73 B

Vann stenges kl. 08.30

Kaldt vann settes på kl. 15

Torsdag 26.01.23 Ryenbergveien 73 B

Vann stenges kl. 08.30

Vann kobles på kl. 16

Uke 5

Mandag 30.01.23 Ryenbergveien 73 A

Vann stenges kl. 08.30

Kaldt vann settes på kl. 15

Tirsdag 31.01.23 Ryenbergveien 73A

Vann stenges kl. 08.30

Vann kobles på kl. 16

Dersom dere har noen spørsmål, ta kontakt med styret. Vennligst oppgi hvilken adresse og/eller leilighet henvendelsen gjelder.

Kontroll av brannvarslingsanlegget i sameiet

Hvert år skal det gjennomføres kontroll av brannvarslingsanlegget i fellesområdene og i ca. 1/3 av leilighetene.

Årets kontroll blir gjennomført onsdag 14. desember i tidsrommet 08:00 – 12:00.

Seksjonseiere, som bor i 1. – 3. etasje i hver blokk, bes være hjemme i dette tidsrommet, slik at brannvarslingsanlegget i leiligheten kan kontrolleres. Dersom noen ikke har anledning til å være tilstede er det fint om de kan overlate nøkkel til en nabo, slik at kontrollen kan gjennomføres.

Gjør oppmerksom på at alle vil høre at brannalarmen går den formiddagen, men det er altså kun leilighetene i 1. – 3. etasje og fellesområdene som blir kontrollert.

Utsug fra kjøkkenviften

Styret har mottatt flere klager på dårlig utsug fra kjøkkenviften.

Kjøkkenventilatorene i sameiet er utstyrt uten intern vifte/ motor. Viften som benyttes finnes i boden til de fleste leiligheter og er en kanalvifte. Kjøkkenventilatoren styrer denne viften.

Styret vil kontakte GK, som installerte anlegget, for å undersøke mulighetene for forbedring.

«Ryenbergfossen»

I slutten av juli måned kom det unormalt my vann ned fjellskråningen i bakkant av 73B. Lørdag den 1. august ble vann- og avløpsetaten i Oslo Kommune kontaktet. De kom på befaring samme dag, både i Simensbråtveien (eiendommene på toppen av fjellskrenten) og i Ryenbergveien 73B.

Lekkasjen ble ikke oppdaget, men det ble etter hvert satt ut måleutstyr for å registrere hvor den kunne være. Etter 14. dager fikk styreleder beskjed om at lekasjen var lokalisert. Det ble gravet, men ingen lekkasje funnet. Vannet fortsetter å strømme friskt nedover fjellskråningen! Vann- og avløpsetaten sier 2. september at lekkasjen er lokalisert og at fossen vil bli stengt i løpet av få dager!

Styret har varslet sameiets forsikringsselskap om saken, dersom det ekstra vannet viser seg å forårsake skade på sameiets eiendom. 

«Ryenbergfossen» oppdatering 21. september

Vann- og avløpsetaten har gitt eierne av Simensbråtveien 26 A – D frist til den 10. oktober 2020 (uke 41) for å stanse vannlekkasjen.

Det blir nødvendig med graving på eiendommene og den eneste måten å få en gravemaskin på plass er å heise den opp fra vår eiendom, trolig fra baksiden av 73B. Vår styreleder vil bli kontaktet av den entreprenøren som får jobben, trolig i løpet av uke 39. Arbeidene kan kanskje komme i gang i løpet av uke 40. Når Knut vet mer om fremdriften kommer det et informasjonsskriv til de som bor i 73 – om det som skal skje og når.

Dersom det påføres skader på vår eiendom, vil dette selvsagt bli utbedret og kostnadene dekket av forsikringsselskapet til Simensbråtveien 26 A – D.

Dugnad torsdag 7. mai

Årets dugnad vil bli avholdt torsdag den 7. mai kl. 18:00. Målet er å «finpusse» sameiets eiendom. Styret har forberedt en del arbeidsoppgaver som bør gjennomføres.

I forbindelse med dugnaden vil det også bli utplassert container: 7-8. mai. Ber vennligst om at personlig bruk gjøres etter dugnaden. Containeren vil bli merket med hva som ikke kan kastes, som blant annet bildekk, batterier, maling etc. og den skal ikke fylles slik at det blir en topp på containeren.

Vel møtt og med felles innsats blir sameiet pent og rydding før nasjonaldagen.

Årsmøtet 2020

Som dere kjenner til måtte vi, på grunn av COVID-19, utsette årsmøtet, som var berammet til den 15. april. I samarbeid med BORI v/forretningsfører har styret vedtatt å avholde årets årsmøte på en litt annen måte, uten fysisk møte. Opplegget er i samsvar med myndighetenes midlertidige forskrift, vedtatt 8. april 2020, hvor det er åpnet for mulig avholdelse av årsmøter enten digitalt eller på annen betryggende måte.

Det er sendt ut informasjon om den praktiske gjennomføringen av årets årsmøtet. Stemmebokser ble satt ut i inngangspartiet på hver av blokkene torsdag den 30. april og vil bli tatt inn fredag den 8. mai kl. 20:00. Alternativt kan du sende stemmeseddelen til sameiets e-post: oslopanorama@gmail.com med samme frist.

Stemmeboksene blir tatt inn fredag den 8. mai kl. 20.00.

Fristen for å melde saker til årsmøtet var 10. februar 2020.