Styret

Styrets sammensetning etter ordinært årsmøte 29.3.2022:

Leder: Knut Maroni, tlf. 917 29 021, Ryenbergveien 73B

Styremedlem: Faisal Bhatti, tlf. 450 05 012, Ryenbergveien 75B

Styremedlem: Hanne Fosse, tlf. 930 09 363, Ryenbergveien 73B

Styremedlem: Jens K. Henriksen, tlf. 900 38 651, Ryenbergveien 75A

Styremedlem: Sepp Mantel, tlf. 473 57 880, Ryenbergveien 75B

Styrets felles e-postadresse:

oslopanorama@gmail.com

Skriv i emnefeltet hva saken omhandler og evt. hvem i styret e-posten skal til.