Styret

Styrets sammensetning etter ordinært årsmøte 26.3.2019:

Leder: Knut Maroni, tlf. 917 29 021, Ryenbergveien 73B

Styremedlem: Martin Fossnes, tlf. 414 32 290, Ryenbergveien 73B

Styremedlem: Hanne Fosse, tlf. 930 09 363, Ryenbergveien 73B

Styremedlem: Ole Petter Ekhaugen, tlf. 992 07 789, Ryenbergveien 75B

Styremedlem: Gunn Kristin Sande, tlf. 958 59 830, Ryenbergveien 75B

Styrets felles e-postadresse:

oslopanorama@gmail.com

Skriv i emnefeltet hva saken omhandler og evt. hvem i styret e-posten skal til.