«Ryenbergfossen»

I slutten av juli måned kom det unormalt my vann ned fjellskråningen i bakkant av 73B. Lørdag den 1. august ble vann- og avløpsetaten i Oslo Kommune kontaktet. De kom på befaring samme dag, både i Simensbråtveien (eiendommene på toppen av fjellskrenten) og i Ryenbergveien 73B.

Lekkasjen ble ikke oppdaget, men det ble etter hvert satt ut måleutstyr for å registrere hvor den kunne være. Etter 14. dager fikk styreleder beskjed om at lekasjen var lokalisert. Det ble gravet, men ingen lekkasje funnet. Vannet fortsetter å strømme friskt nedover fjellskråningen! Vann- og avløpsetaten sier 2. september at lekkasjen er lokalisert og at fossen vil bli stengt i løpet av få dager!

Styret har varslet sameiets forsikringsselskap om saken, dersom det ekstra vannet viser seg å forårsake skade på sameiets eiendom. 

«Ryenbergfossen» oppdatering 21. september

Vann- og avløpsetaten har gitt eierne av Simensbråtveien 26 A – D frist til den 10. oktober 2020 (uke 41) for å stanse vannlekkasjen.

Det blir nødvendig med graving på eiendommene og den eneste måten å få en gravemaskin på plass er å heise den opp fra vår eiendom, trolig fra baksiden av 73B. Vår styreleder vil bli kontaktet av den entreprenøren som får jobben, trolig i løpet av uke 39. Arbeidene kan kanskje komme i gang i løpet av uke 40. Når Knut vet mer om fremdriften kommer det et informasjonsskriv til de som bor i 73 – om det som skal skje og når.

Dersom det påføres skader på vår eiendom, vil dette selvsagt bli utbedret og kostnadene dekket av forsikringsselskapet til Simensbråtveien 26 A – D.

Dugnad torsdag 7. mai

Årets dugnad vil bli avholdt torsdag den 7. mai kl. 18:00. Målet er å «finpusse» sameiets eiendom. Styret har forberedt en del arbeidsoppgaver som bør gjennomføres.

I forbindelse med dugnaden vil det også bli utplassert container: 7-8. mai. Ber vennligst om at personlig bruk gjøres etter dugnaden. Containeren vil bli merket med hva som ikke kan kastes, som blant annet bildekk, batterier, maling etc. og den skal ikke fylles slik at det blir en topp på containeren.

Vel møtt og med felles innsats blir sameiet pent og rydding før nasjonaldagen.

Årsmøtet 2020

Som dere kjenner til måtte vi, på grunn av COVID-19, utsette årsmøtet, som var berammet til den 15. april. I samarbeid med BORI v/forretningsfører har styret vedtatt å avholde årets årsmøte på en litt annen måte, uten fysisk møte. Opplegget er i samsvar med myndighetenes midlertidige forskrift, vedtatt 8. april 2020, hvor det er åpnet for mulig avholdelse av årsmøter enten digitalt eller på annen betryggende måte.

Det er sendt ut informasjon om den praktiske gjennomføringen av årets årsmøtet. Stemmebokser ble satt ut i inngangspartiet på hver av blokkene torsdag den 30. april og vil bli tatt inn fredag den 8. mai kl. 20:00. Alternativt kan du sende stemmeseddelen til sameiets e-post: oslopanorama@gmail.com med samme frist.

Stemmeboksene blir tatt inn fredag den 8. mai kl. 20.00.

Fristen for å melde saker til årsmøtet var 10. februar 2020.

Gasspeiser

Styret har gjort gjentatte forsøk på å få flere leverandører enn Alfa & Olis til å levere tilbud på utskifting av gasspeiser, siden det ikke er mulig å skaffe godkjente reservedeler. Vi har ikke lykkes og har derfor bedt om bistand fra Multiconsult AS for å få minst ett konkurrerende tilbud. Styret beklager at vi ikke har fått avklart dette tidligere. Vi er kjent med at tilsvarende situasjoner har oppstått i andre boligsameier/borettslag. Styret vil informere seksjonseierne så snart vi har noe nytt å meddele.

Heiser

Arbeidet med utskifting av heiser har gått etter planen. De tre nye heisene i 75A, 75B og 73B er alle godkjent og i drift. Prosjektet ble gjennomført uten uforutsette kostnader. Styret vil takke alle seksjonseiere for godt samarbeid.

I forbindelse med kraftig nedbør i høst ble som kjent heisgruben i 75A fylt med vann og vi fikk ekstra stans av heisen. Ødelagte deler er nå skiftet ut og tiltak for å hindre at tilsvarende situasjon skal oppstå i fremtiden blir gjennomført. Heisen i 75A har i tillegg hatt et par stopp på grunn av tekniske problemer (justering av belter) den første tiden. Dette skal nå være i orden.

Dugnad onsdag 8. mai

Årets dugnad vil bli avholdt onsdag den 8. mai kl. 18:00. Målet er å «finpusse» sameiets eiendom. Styret har forberedt en del arbeidsoppgaver som bør gjennomføres.

I forbindelse med dugnaden vil det også bli utplassert container: 8-10. mai. Ber vennligst om at personlig bruk gjøres etter dugnaden. Containeren vil bli merket med hva som ikke kan kastes, som blant annet bildekk, batterier, maling etc. og den skal ikke fylles slik at det blir en topp på containeren.

Vel møtt og med felles innsats blir sameiet pent og rydding før nasjonaldagen.

Utskiftning av heiser

Arbeidene har startet opp som planlagt mandag den 14. januar 2019 med utskifting av heisen i 75B. Eventuelle avvik på fremdriften vil styret melde til berørte sameiere via e-post og oppdatere fremdriftsplanen her.

Fremdriftsplan for utskifting av heiser

Oppstart 75B – 14.01.2019
Ferdigstillelse 75B – 15.03.2019 (tidligere 29.03.2019)

Oppstart 75A – 18.03.2019 (tidligere 01.04.2019)
Ferdigstillelse 75A – 07.06.2019 (*)

Oppstart 73B – 10.06.2019 (*)
Ferdigstillelse 73B – 16.08.2019 (*)

(*) Eventuelle endringer her er ikke avklart ennå.

 

Dugnad 8. mai

Årets dugnad vil bli avholdt tirsdag 8. mai kl. 18:00. Målet er å «finpusse» sameiets eiendom. Styret har forberedt en del arbeidsoppgaver som bør gjennomføres.

I forbindelse med dugnaden vil det også bli utplassert container: 8-11. mai. Ber vennligst om at personlig bruk gjøres etter dugnaden. Containeren vil bli merket med hva som ikke kan kastes, som blant annet bildekk, battererier, maling etc.

Nettsiden vår er verdt en sjekk i tillegg til infoskriv sameierne mottar per e-post!

Styret registrerer at nettsiden vår er lite i bruk. Samtidig registrerer vi at vi får en del spørsmål som sameierne, ved helt enkle søk, kunne ha fått svar på ved å bruke nettsiden vår. Den oppdateres jevnlig og gir svar på praktiske spørsmål som sameierne har. Vi oppfordrer til at sameierne sjekker nettsiden før styret kontaktes. Slik sparer både sameierne og styret tid.