Sikkerhet og miljø

For at vårt sameie fortsatt skal være et attraktivt sted å bo så er vi avhengige av at alle viser ansvar og bidrar til å ta godt vare på vårt nærmiljø.

Vår sikkerhet ivaretas best ved at alle er påpasselige med at uvedkommende ikke slippes inn i våre blokker, verken via vinduer, dører eller garasjeporter.

Vi må holde brann- og rømningsveier åpne. Branndører må ikke blokkeres i åpen posisjon eller hindres i å kunne lukke seg. Alle dører i fellesområdene er branndører.

I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er sameiets ansvar å anskaffe og montere utstyret første gang, mens det er seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn og sørge for at utstyret er i orden.

Desember er en grei måned for bytte av batteri på brannvarslere. Fra opprinnelsesår har det vært en brannvarsler i hver seksjon. Vi har fått tilbakemeldinger om at disse ikke fungerer i flere seksjoner og spørsmål om hvordan dette håndteres. Samtlige seksjoner må besørge at det er minst en fungerende brannvarsler i seksjonen. Dette  må dere sjekke. I følge Norsk Brannvern så er det greit å bytte den gamle varsleren som går/gikk på strøm med en batterienhet. Det er selvsagt også fint å ha flere varslere i en seksjon.

Du finner HMS-dokumentet under fanen Dokumenter.