Gasspeiser

Det utføres årlig sikkerhetssjekk/service av våre gasspeiser, noe som er et offentlig pålegg. Denne finner sted hvert år rundt årsskiftet av firmaet Alfa Olis. Alle sameiere mottar en skriftlig melding om tidspunkt for servicen. Vi henstiller alle om å tilpasse seg opplegget. I forbindelse med servicen vil gassforbruket bli avlest. En avregning av gassforbruket for den enkelte finner sted i løpet av våren.

Dersom seksjon overdras i løpet av året, kan gassleseren måles av ved overdragelsen slik at gassregnskapet kan fordeles mest mulig riktig på gammel og ny eier. Avlesingen besørges av den enkelte seksjon.

Det er viktig å påse at el-ledninger og annet brennbart materiale ikke ligger inntil peisens varme flater.

Hvis gasspeis ikke fungerer slik den skal, kan Alfa Olis kontaktes direkte for sameiers egen regning. Vår kontaktperson er Christian Hagen Hoff som kan nås på e-post: service@alfaolis.no og mobil: 948 29 752.