Sikring av fjellskrenten

påbegynnes arbeidet med sikring av fjellskrenten bak i sameiet, ref. sak som ble behandlet på sameiermøtet. Arbeidet vil i liten grad påvirke sameierne. Dere må imidlertid være innforstått med at Gjerden Fjellsikring jobber innen tidsrommet kl. 7-19 og at det kan bli støy dersom det skal festes nye bolter. Arbeidet vil ikke medføre risiko, men vi ber om at dem som har barn og hunder holder dem unna område der Gjerden Fjellsikring til en hver tid arbeider. Det vil også bli satt opp avsperringer der det er nødvendig.

Ved spørsmål i anledning saken kan selvsagt styret ved Ole Petter Ekhaugen eller Linn Tjensvold kontaktes.

Innglassing av balkonger

Det viser seg at rammetillatelsen for 73A, 73B og 75B er utvidet fordi det fortløpende har vært søknader om igangsettinger og brukstillatelser. Frist for å søke ferdigattest for samtlige innglassinger er 31.12.2019. Innen denne dato kan det også søkes om nye innglassinger for de tre blokkene. For 75A er rammetillatelsen utløpt da det ikke har vært innglassinger under rammetillatelsen. Det kan søkes om ny rammetillatelse som ett-trinnssøknad.

Hvis en seksjon ønsker innglassing, kan styret kontaktes for mer informasjon.

Behov for ny styreleder

Valgkomiteen har over tid arbeidet for å få på plass innstilling til valg av styre under sameiermøte 1.3.

Det viser seg å være krevende å finne en kvalifisert sameier til styreledervervet. De som det er konferert med og som er kvalifiserte ønsker det ikke basert på arbeidsmengden. Dersom noen sameiere anser dette som et aktuelt verv, bes dere kontakte Per-Arne Berntsen på telefon 905 71 830.