Søppelhåndtering

Samtlige beboere er underlagt Oslo kommunes regler for kildesortering.  Styret ber alle respektere dette. Søppel skal kun fylles i containere hvor det er plass. I stedet for å overfylle en container, skal den ved siden av med plass benyttes.

Containere med grønt lokk er forbeholdt papp og papir. Vennligst slå eller brett pappesker sammen, slik at papp- og papircontainerne ikke blir fylt opp av tomrom. Er det ikke plass til all papp, eks. i forbindelse med oppussing eller flytting, må papp oppbevares i egen seksjon inntil det blir plass.

Glass og metall kan kastes i egne containere som er plassert i de to søppelbodene ved 73B.

Sigarettsneiper, snusputer o.l. slippes ikke bare der man måtte ønske det. Det er heller ikke greit å kaste dette utover balkongkanten og dermed ned på naboen. Vi kan be våre gjester om å vise samme hensyn.

Etter en kartlegging i 2015 har styret besluttet at det ikke bestilles årlig container for fjerning av juletrær. Dette er noe den enkelte sameier besørger selv.