«Ryenbergfossen»

I slutten av juli måned kom det unormalt my vann ned fjellskråningen i bakkant av 73B. Lørdag den 1. august ble vann- og avløpsetaten i Oslo Kommune kontaktet. De kom på befaring samme dag, både i Simensbråtveien (eiendommene på toppen av fjellskrenten) og i Ryenbergveien 73B.

Lekkasjen ble ikke oppdaget, men det ble etter hvert satt ut måleutstyr for å registrere hvor den kunne være. Etter 14. dager fikk styreleder beskjed om at lekasjen var lokalisert. Det ble gravet, men ingen lekkasje funnet. Vannet fortsetter å strømme friskt nedover fjellskråningen! Vann- og avløpsetaten sier 2. september at lekkasjen er lokalisert og at fossen vil bli stengt i løpet av få dager!

Styret har varslet sameiets forsikringsselskap om saken, dersom det ekstra vannet viser seg å forårsake skade på sameiets eiendom. 

«Ryenbergfossen» oppdatering 21. september

Vann- og avløpsetaten har gitt eierne av Simensbråtveien 26 A – D frist til den 10. oktober 2020 (uke 41) for å stanse vannlekkasjen.

Det blir nødvendig med graving på eiendommene og den eneste måten å få en gravemaskin på plass er å heise den opp fra vår eiendom, trolig fra baksiden av 73B. Vår styreleder vil bli kontaktet av den entreprenøren som får jobben, trolig i løpet av uke 39. Arbeidene kan kanskje komme i gang i løpet av uke 40. Når Knut vet mer om fremdriften kommer det et informasjonsskriv til de som bor i 73 – om det som skal skje og når.

Dersom det påføres skader på vår eiendom, vil dette selvsagt bli utbedret og kostnadene dekket av forsikringsselskapet til Simensbråtveien 26 A – D.