Ventilasjon

GK Norge AS utfører service og vedlikehold på vifter i trappeoppganger og garasjer.

Avtrekksviftene i leilighetene begynner etter hvert begynner å bli slitt og det kan bli nødvendig med utskiftinger. Dette er sameiers eget ansvar, selv om det i regi av styret i 2015 og 2016 ble innhentet tilbud som sameierne kunne benytte.

Dersom vifter skiftes eller det foretas kanalrens, bes sameierne om å informere styret om arbeidet som er utført.