Eiendomsforvaltning og eiendomsdrift

Eiendomsforvaltning: BORI BBL ved Vildan Alici, tlf. 482 57 007 – E-post: vildan.alici@bori.no. Spørsmål om blant annet fakturaer kan rettes til henne.

Vaktmester-/driftstjenester: COOR Eiendomsdrift (de kjøpte OBOS Eiendomsdrift 1. februar 2018), tlf. 91822020, mail: kundeservice.ced@coor.com.

Spørsmål knyttet til vedlikehold og drift tas primært med styret, men hvis noe haster kan eiendomsdrift kontaktes direkte.

Det forekommer at selskapet som COOR Eiendomsdrift har avtale med om snømåking og strøing ikke alltid tar oss først! Det må vi ha forståelse for.

Det er satt ut snøskuffer, koster og bøtter med strømiddel i sykkelbodene i 73A, 73B og 75B. Dette betjenes ikke av noen, men er til sameiernes disposisjon hvis dere ser at behovet er akutt og dere ønsker å ta tak selv.