Eiendomsforvaltning og eiendomsdrift

Eiendomsforvaltning: BORI BBL ved Erik Leo Bergh som har tlf. 959 88 891 og e-post erik.bergh@bori.no. Spørsmål om blant annet fakturaer kan rettes hit.

Vaktmester-/driftstjenester: OBOS Eiendomsdrift AS, tlf 22 99 18 80 eller oed@obos.no. Spørsmål knyttet til vedlikehold og drift tas primært med styret, men hvis noe haster kan eiendomsdrift kontaktes direkte.

Det forekommer at selskapet som OBOS Eiendomsdrift har avtale med, i år Vaktmesterkompaniet, ikke strør eller måker umiddelbart. Vi må ha en viss forståelse for at det kan ta tid på dager der snøen laver ned. På den annen side skal vi ikke vente for lenge. Det finnes to løsninger hvis dere finner situasjonen uholdbar:
1. Send en e-post til styret, så kontakter vi Vaktmesterkompaniet og ber dem prioritere å komme.
2. Det er satt bøtter med sand/småstein og snøskuffer i sykkelbodene i hhv.73A, 73B og 75B. Dette betjenes ikke av noen, men er til sameiernes disposisjon hvis dere ser at behovet er akutt og dere ønsker å ta tak selv.