Boder i garasjeanlegg og sykkelboder

Noen områder i garasjeanlegget er utsatt for vanninnsig. For å være sikker på at eventuelle skader skal være dekket av forsikringen må objekter som oppbevares i samtlige boder være hevet minimum 15 centimeter opp fra gulvet. Det er også viktig at seksjonseierne har brannvern in mente når de lagrer i bodene og tar tilstrekkelig hensyn til sameiets sikkerhet.

Ved dugnad i 2016 hadde vi en stor opprydding blant syklene og fikk på plass stativer slik at det skal være god plassutnyttelse i alle sykkelboder. For øvrig er sykkelbodene kun til oppbevaring av sykler, og for så vidt vannslange. Annet som oppbevares i disse bodene, eks. blomsterpotter, stoler, kasser med diverse innhold og alt mulig annet, må påregnes fjernet uten nærmere forvarsel.