HMS-dokumentet

HMS – rutine sameiet

Sameiet er underlagt internkontrollforskriften av 6.12.96, som pålegger sameiet å planlegge, gjennomføre og dokumentere tiltak i forbindelse med helse, miljø og sikkerhet. Styret har i 2019 utarbeidet en HMS plan, som er lagt ut på sameiets hjemmeside. Planen blir oppdatert etter behov.

Den enkelte beboer har plikt til å foreta egenkontroll på elektrisk anlegg og brannvarslings-/brannslukningsutstyr i boligen og til å varsle styret dersom det oppdages potensielt farlige forhold utenfor boligen.

Styret ivaretar den øvrige internkontrollen av brannvern, elektrisk fellesanlegg, gassanlegg, skadedyr, lekeplassen og øvrige tekniske anlegg.