Kontroll av brannvarslingsanlegget i sameiet

Hvert år skal det gjennomføres kontroll av brannvarslingsanlegget i fellesområdene og i ca. 1/3 av leilighetene.

Årets kontroll blir gjennomført onsdag 14. desember i tidsrommet 08:00 – 12:00.

Seksjonseiere, som bor i 1. – 3. etasje i hver blokk, bes være hjemme i dette tidsrommet, slik at brannvarslingsanlegget i leiligheten kan kontrolleres. Dersom noen ikke har anledning til å være tilstede er det fint om de kan overlate nøkkel til en nabo, slik at kontrollen kan gjennomføres.

Gjør oppmerksom på at alle vil høre at brannalarmen går den formiddagen, men det er altså kun leilighetene i 1. – 3. etasje og fellesområdene som blir kontrollert.