Innglassing av balkonger

Det viser seg at rammetillatelsen for 73A, 73B og 75B er utvidet fordi det fortløpende har vært søknader om igangsettinger og brukstillatelser. Frist for å søke ferdigattest for samtlige innglassinger er 31.12.2019. Innen denne dato kan det også søkes om nye innglassinger for de tre blokkene. For 75A er rammetillatelsen utløpt da det ikke har vært innglassinger under rammetillatelsen. Det kan søkes om ny rammetillatelse som ett-trinnssøknad.

Hvis en seksjon ønsker innglassing, kan styret kontaktes for mer informasjon.

Behov for ny styreleder

Valgkomiteen har over tid arbeidet for å få på plass innstilling til valg av styre under sameiermøte 1.3.

Det viser seg å være krevende å finne en kvalifisert sameier til styreledervervet. De som det er konferert med og som er kvalifiserte ønsker det ikke basert på arbeidsmengden. Dersom noen sameiere anser dette som et aktuelt verv, bes dere kontakte Per-Arne Berntsen på telefon 905 71 830.

Jul og brannvern

Vi går nå inn i en høytid med mye bruk av levende lys, elektrisk lys og andre elektriske artikler. Vi minner om den enkelte sameiers ansvar for å sørge for forsvarlig bruk av alt slikt utstyr. Videre at sameierne er særlig ansvarlig for å forsikre seg om at brannvarslere og slukkeutstyr som er påbudt i boenheten er intakte. Ikke glem at dersom en av oss svikter i forhold til å vise aktsomhet så kan det få store konsekvenser også for øvrige sameiere. 

Styret har et overordnet ansvar for hele sameiet og et særlig ansvar for fellesområdene. Styret vil i første kvartal 2017, som et viktig HMS tiltak, fokusere på brannvern /brannverntiltak. Mer informasjon kommer på nyåret. 

Vi ønsker alle en god og trygg jule-og nyttårshøytid.

Vil du selge parkeringsplass?

I sameiet finnes det interessenter til kjøp av parkeringsplass. En seksjonseier er interessert i plass i hvilket som helst garasjeplan. En annen seksjonseier kun interessert i 75A. Ta kontakt med Linn i styret som kan videreformidle til interessenter hvis det er aktuelt med salg.

Vil du bli med i grøntgruppa?

Styret er i ferd med å etablere en grøntgruppe for sameiet som kan ta seg av en mer utvidet beplantning enn den vår gartner står for. Det er blant annet ønskelig med høstbeplantning i sameiets blomsterbed.

Sameiet bekoster innkjøp til beplantning, samt noe sosialt for grøntgruppa. Grøntgruppa er tenkt sammensatt av frivillige i sameiet som har grønne hender og generell interesse for blomster og estetikk. Dette er også en god mulighet til å bli kjent med naboer. Er du interessert i å bli med? Ta kontakt med styreleder Linn så snart som mulig!

Ny nettside!

Velkommen til ny nettside for sameiet Oslo Panorama Ekeberg!

På nettsiden finnes relevant informasjon om sameiet og elektroniske oppslag. Nettsiden erstatter bruk av oppslagstavlene i inngangspartiene og informasjonsskriv i postkassene. Vi går over til elektronisk varsling per e-post til seksjonseierne om viktig informasjon.

Siden sameiet nå har en nettside som kan brukes aktivt, så kommer mye av den informasjon som tidligere ble gitt i informasjonsskriv ikke til å bli varslet per e-post (eksempelvis om styrets sammensetning, postkasseskilt, defekte heiser). Informasjonsskrivene forbeholdes aktuelle saker som vi anser som så viktige å informere eksplisitt om at vi også sender varsel per e-post med henvisning til nettsiden (eksempelvis endring av parkeringsrutiner, informasjon om forestående dugnad, situasjoner der seksjonseierne aktivt må foreta seg noe). Vi anbefaler at dere uansett jevnlig besøker nettsiden for å være oppdatert.

Varsel om tidspunkt for sameiermøte, samt selve innkalling til sameiermøte, vil fortsatt bli sendt per postgang.