Personopplysninger (GDPR)

Styret har i samarbeid med BORI utarbeidet rutiner for behandling av personopplysninger, og retningslinjer er inkludert i forretningsfører-kontrakten. I forbindelse med oppfyllelse av avtalen og rollen som forretningsfører registrerer BORI en del opplysninger om sameiet, sameiere, styret og andre forretningsforbindelser.

Opplysningene lagres i BORI-systemet, dels i støttesystemer eller på papir. Denne informasjonen skal ikke brukes på annen måte enn i det som naturlig hører sammen med forretningsførers arbeid og styrets arbeid.

Personopplysninger skal behandles i tråd med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen.

Seksjonseiere kan få retningslinjene tilsendt ved å henvende seg til styret.